Førstehjælp til evaluering af Workforce Management-løsning

Ny markedsguide fra den anerkendte analysevirksomhed Gartner hjælper større virksomheder med at navigere i landskabet af Workforce Management-løsninger og leverandører. Og ProMark er med. I tillæg til markedsguiden yder vi supplerende førstehjælp til anskaffelse, udskiftning eller udvidelse af Workforce Management-løsning.

At anskaffe, udvide eller udskifte Workforce Management-løsning er typisk ikke en nem beslutning for ledelsen i større virksomheder.

Dels kræver beslutningen en fordelagtig business case i kraft af mere effektive administrations- og planlægningsprocesser i forhold til HRM-strategien. Dels er markedet komplekst at gennemskue med mange typer af leverandører, der hver især tilbyder forskellige former for løsninger, teknologier og services.

ProMark i internationalt anerkendt markedsguide

Hvis du og din virksomhed overvejer at investere i Workforce Management, er der god hjælp at hente i Gartners “Market Guide for Workforce Management Applications”.

Guiden giver overblik over 18 udvalgte leverandører, og du får indblik i deres typiske kundetyper, geografiske rækkevidde og udviklingsambitioner.

Vigtigst er dog, at du får en skematisk oversigt over, hvad leverandørernes Workforce Management-produkter indeholder i forhold til de processer og opgaver, som I forventer, at løsningen skal kunne håndtere.

ProMark er med på listen.

Vælg virksomhedens strategiske argument

Inden du og din virksomhed vælger den rette Workforce Management-leverandør, kan det først og fremmest anbefales at evaluere den strategiske argumentation for at investere i en Workforce Management-løsning.

  • Er det ønsket om højere produktivitet for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne, der vægter højest?
  • Eller har virksomheden i højere grad behov for at sikre at regler, politikker og love fra fagforeninger, virksomheden selv eller offentlig myndighed overholdes?
  • Eller er argumentationen møntet på et behov for at forbedre dataindsigt og analysegrundlag i relation til organisationens arbejdsmønstre og i forhold til lønomkostninger, flaskehalse samt kapacitetsforbedringer i organisationen?

Flere undersøgelser og kvalitative forskningsstudier peger på forbedring af virksomheders produktivitet som en af de vigtigste årsager til at investere i Workforce Management-løsninger.

Eksempelvis har amerikanske Aptitude Research Partners gennemført en undersøgelse i 2016, hvor 34 % af 388 respondenter angiver behovet for at øge virksomhedens produktivitet, som den vigtigste årsag til at investere i Workforce Management.

Does Excel still dominate the company’s core processes and analytical data?

En fordelagtig business case bør være et centralt element i din og virksomhedens evaluering af Workforce Management-løsning og leverandør. Investeringen skal jo helst betale sig.

I den forbindelse er det værd at studere, om Excel (eller papir for den sags skyld) fortsat er et udbredt værktøj i administrationen af virksomhedens kerneprocesser inden for eksempelvis fremmøde, fravær, bemandingsplanlægning og korrekt lønberegning i forhold til gældende overenskomster, lokalaftaler og virksomhedens HR-politik.

Der er oftest betydelige og lavt hængende gevinster ved at udskifte Excel med digitaliserede og automatiserede administrationsprocesser.

Bemærk også, at evalueringsprocessen bør omfatte, hvordan Excel anvendes på tværs af organisationen og den geografiske tilstedeværelse. På den måde hjælper processen jer også med at identificere potentielle fejlkilder og begrænsninger i forhold til hastighed, præcision, analyse og rapportering.

Vil du vide mere om hvordan I kan finde vejen til Workforce Management-skatten i jeres organisation, så (gen)se videoen med Workforce Management-analytikeren Mollie Lombardi, som forklarer hvordan I ved hjælp af “5C Stakeholder Workforce Management matrix” kan konkretisere business casen.

Prioritering af vigtigste funktioner

Måske råder jeres organisation allerede over en række systemer og værktøjer, der kan håndtere mere eller mindre komplette processer forbundet med digitalisering og automatisering af Workforce Management-relaterede temaer. Det kan eksempelvis være virksomhedens ERP-, løn- eller HCM-system.

Et godt råd er derfor først at undersøge, hvad virksomhedens eksisterende systemer kan, og hvordan de gør det i forhold til virksomhedens mest kritiske behov og ønsker.

Tre centrale spørgsmål er vigtige at debattere i bestræbelserne på at prioritere, hvilke funktioner der er de vigtigste, og om den eksisterende IT-infrastruktur er tilstrækkelig:

  1. Hvordan og hvor let indsamles de nødvendige planlægnings- og arbejdstidsdata blandt medarbejdere i organisationen?
  2. Med hvilken grad af automatisering, præcision og hastighed beregnes og behandles de indsamlede data i hvilke systemer?
  3. Hvordan, hvor og hvor hurtigt gøres de indsamlede data synlige og anvendelige for mellemledere, topledelse, HR og medarbejdere?

Det samme råd gælder, hvis I allerede har en dedikeret Workforce Management-løsning, som I overvejer at udskifte eller udvide.

I sidstnævnte tilfælde peger interviews med andre større virksomheder, at det ofte er behovet for bedre og hurtigere ledelsesrapportering, der får virksomheder til at udskifte Workforce Management-system.

Her er det især ønsket om bedre dataindsigt i produktivitetsmønstre på toplederniveau samt ønsket om automatisk afvigelsesnotifikation til mellemledere, der har stor værdi i relation til ledelsesrapportering.

Valg af leverandør

Du og din virksomhed kan med fordel anskaffe “Market Guide for Workforce Management Applications” fra Gartner og efterfølgende koge leverandørfeltet ned til 3-4 potentielle leverandører, der lever op til jeres mest forretningskritiske behov og ønsker.

I tillæg til guiden anbefaler vi, at I er særligt opmærksomme på, hvilken type af leverandør I ønsker at etablere et langvarigt samarbejde med, og hvorvidt leverandøren tilbyder den rette løsning.

Når valget falder på en specialiseret ”Workforce Management Vendor”, kan det især anbefales, at I kortlægger løsningens muligheder for at integrere med ERP- og lønsystemer samt løsningens geografiske rækkevidde.

ProMark er markedsledende inden for internationale Workforce Management-løsninger i de nordeuropæiske lande.

Vi vil naturligvis gerne inviteres indenfor hos større og gerne internationale organisationer, der er optaget af at maksimere produktiviteten i organisationen, siger Torkel Olrik, CEO i ProMark.

Han uddyber: Vi har mere end 35 års erfaring med Workforce Management. Vi investerer massivt i udviklingen af ProMark og er allerede på forkant i forhold til dataintegration, dataanalyse, rapportering og mobilitet. Samtidig har vi en lang række nye og værdiskabende funktioner i afsluttende testfase, inden de frigives til markedet.

Uanset hvordan du og virksomheden planlægger at gribe valget af Workforce Management-leverandør an, håber vi, at denne guide har hjulpet jer på vej.

Og har I brug for yderligere råd og vejledning i forhold til anskaffelse, udskiftning eller udvidelse af Workforce Management-løsning, er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte os.