Grønlands Radio velger ProMark
12 apr 2018

Avtalen inkluderer blant annet tids- og prosjektregistrering samt bemanningsplanlegging.

Grønlands Radio, i daglig tale KNR, har inngått avtale om implementering av ProMark til ca. 100 registranter.

KNR trengte en tidsregistreringsløsning til å støtte de grønlandske avtaler. Løsningen omfatter terminaler ved inngangsdørene samt mulighet for mobil registrering og bemanningsplanlegging. Etter anbefaling fra en av våre andre kunder på Grønland, kontaktet KNR oss.

Avtalen inkluderer følgende funksjonalitet:

  • Tids- og fraværsregistrering
  • Registrering via webportal, terminaler og mobilapp
  • Integrasjon til lønnssystem
  • Bemanningsplanlegging
  • Prosjektregistrering
  • Rapportering

Prosjektet begynner med et feltstudie for å kartlegge alle relevante detaljer i forbindelse med implementeringen. Den faktiske implementeringen, opplæring av brukere og go-live forventes å være ferdig innen utgangen av juni.


Om KNR
KNR er Grønlands public service radio- og fjernsynsstasjon. KNR ble grunnlagt i 1958 og er en uavhengig offentlig finansiert institusjon, som er forpliktet til å utsende radio- og fjernsynsprogrammer som inkluderer nyheter, informasjon, underholdning og kunst.