Revisorerklæring om overholdelse af persondataloven – ISAE 3000 type 2
26 mar 2021

Erklæringen giver sikkerhed for, at procedurer og regler er etableret i henhold til vores databehandleraftaler.

Som databehandler tager vi databeskyttelse meget alvorligt. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og bestræber os på at efterleve kravene i databeskyttelsesforordningen.

Det statsautoriserede revisionsaktieselskab, PwC, har atter gennemgået og valideret vores processer og kontroller for 2020.

Erklæringen kan downloades fra vores kundeportal.

Erklæringen dokumenterer, at vi har etableret processer og kontroller i henhold til de indgåede databehandleraftaler med henblik på at imødegå kravene i databeskyttelsesforordningen. Erklæringen indeholder enkelte anmærkninger, som ikke har haft reel indvirkning på vores persondatasikkerhed i 2020.