Ny EU-dom om registrering af arbejdstid
27 maj 2019

En ny EU-dom pålægger alle arbejdsgivere en forpligtelse til at sikre, at der sker en registrering af den daglige arbejdstid for samtlige medarbejdere.

En ny EU-dom pålægger alle arbejdsgivere en forpligtelse til at indføre et ’objektivt, pålideligt og tilgængeligt system’, der gør det muligt at måle længden af den daglige arbejdstid for samtlige medarbejdere. Forpligtelsen gælder altså ikke bare timelønnede, men også funktionærer og andre typer ansatte.

Det er nu op til de enkelte EU-medlemslande at afgøre, hvordan det implementeres i den nationale lovgivning. Dette vil blive drøftet af den nye regering og arbejdsmarkedets parter (DA og FH). Vi følger udviklingen og vender tilbage med mere information, når vi kender den konkrete betydning.

Dommen vækker dog bekymring flere steder. For er tidsregistrering ikke lidt gammeldags? Og udtryk for mangel på tillid?

Slet ikke! Mange virksomheder har allerede set værdien i at investere i et tidsregistreringssystem, da det giver både virksomhed og medarbejder en række fordele:

  • Hjælper til at sikre den nødvendige hviletid (fx 11-timers reglen) og at den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for arbejdstagerne ikke overstiges. Altså hjælp til at overholde gældende arbejdsmarkedsregler, overenskomster og interne personalepolitikker – uden manuel overvågning og udregning
  • Sikrer hver medarbejder den korrekte løn og giver gennemsigtighed i løngrundlag, flex- og overtid samt opsparet og forbrugt ferie. Dermed kan virksomheden undgå fejl i lønsedler, som også er et udbredt problem
  • Giver overblik over fravær og dermed mulighed for at optimere de interne fraværsprocesser, så sygefraværssamtaler og anden relevant opfølgning sker på de rette tidspunkter. Derudover får virksomheden hjælp til at sikre, at den ikke mister sygedagpengerefusioner, som den er berettiget til
  • Understøtter korrekt feriehåndtering både i forhold til optjening, afholdelse og evt. overførsel af ferie til nyt ferieår – specielt nu i lyset af den nye ferielov

Og vælger man en avanceret workforce management-løsning, er der yderligere at vinde:

  • Sikrer overblik over tidsforbruget på projekter og i produktionen og giver præcise data i forhold til planlægning, økonomisk opfølgning og optimering
  • Forenkler bemandingsplanlægningen og understøtter effektiv anvendelse af medarbejderressourcerne og minimerer overtid

Med den teknologiske udvikling findes er der i dag en række moderne brugerflader, som gør det nemt at opsamle information om tid og fravær. Det gamle stempelur er erstattet af brugervenlige webportaler, terminaler på pc/tablet eller app til smartphones. Der er altså brugerflader til ethvert behov, så virksomheden kan vælge den løsning, der giver bedst mening og størst fleksibilitet og udbytte for både virksomhed og medarbejdere.