5 gode grunde til at håndtere ferieprocesserne i ProMark!

Ferieafvikling har altid været en central proces i ProMark. Nu har vi udbygget ProMark til også at kunne håndtere optjeningsdelen jf. den ny ferielov og den decentrale proces i forhold til overførsel mellem gammelt og nyt ferieår. Den sidstnævnte proces er typisk baseret på blanketter eller skriftlige aftaler/emails mellem medarbejder og leder.

Vi oplever derfor en stærkt stigende interesse fra kunder, som ønsker at optimere feriehåndteringen og har taget stilling til, hvordan de vil håndtere de ændringer, den nye ferielov medfører.

Sæt strøm til feriehåndteringen

Med ProMarks feriehåndtering kan I automatisere en række arbejdsgange i forhold til håndtering af ferieregnskabet i virksomheden. Modulet understøtter to vigtige processer:

  1. Optjening af ferie:
    Løsningen beregner og styrer optjening og tilskrivning af ferie i forhold til anciennitet, alder og fuldtids-/deltidsansættelse, og holder styr på, om den optjente ferie er med eller uden løn. Det sikrer også korrekt tilskrivning af specielle fridage som feriefridage, omsorgsdage og seniordage
  2. Overførsel til nyt ferieår eller udbetaling:
    Løsningen håndterer overførsel af ferie til næste ferieår eller udbetaling af ikke afholdte feriedage. Medarbejderne lægger selv deres ønsker om overførsel eller udbetaling ind i systemet, som samtidig sikrer, at de ikke kan overføre mere ferie, end de har til rådighed. Modulet kan også håndtere ønsker om overførsel eller udbetaling af andre saldi som fx flextid og afspadsering – med integration til virksomhedens lønløsning (lønarter).​

Nogle virksomheder har brug for at understøtte begge processer, andre kun den ene. Men hvorfor overhovedet vælge at håndtere processerne i ProMark?

Derfor skal I samle al feriehåndtering i ProMark

Ved at samle både optjening og overførsel i ProMark opnår virksomheden optimal understøttelse af feriehåndteringen – uden manuelle, tidskrævende arbejdsgange, fejl og forsinkelser!

Den eksisterende opsætning af ferieafvikling i ProMark bliver IKKE påvirket af funktionaliteten til feriehåndtering, da de to muligheder sameksisterer. Det betyder, at medarbejderne bare skal gøre som de plejer i forhold til forudmelding og registrering af ferie og fravær.

Der er dermed en række gode grunde til at samle både feriehåndtering og tidsregistrering i ProMark. De vigtigste argumenter er:

#1 Én smidig proces for alle

En smidig proces for både medarbejdere, ledere og HR som understøtter:

  • Digital opsamling af data om arbejdstid og fravær valideret mod overenskomster til generering af det korrekte løngrundlag
  • En samlet og automatiseret godkendelsesproces
  • En lønproces, hvor der genereres en samlet løn- og fraværsfil uden manuel indtastning med integration til jeres lønsystem – uanset hvilket system I har

#2 Proaktiv ferieplanlægning

I får data i realtid og fuldt overblik over planlagt ferie og hvor mange dage, medarbejderne har tilbage. Det giver mulighed for at være mere proaktiv i forhold til ferieplanlægningen, så I sikrer, at medarbejderne får afviklet alle deres feriedage, inden afholdelsesperioden udløber. Dermed kan virksomheden også undgå at skulle indbetale ikke afholdte feriedage til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvilket kan være en stor udskrivning med mange medarbejdere. Derudover giver en mere proaktiv ferieplanlægning bedre forudsætninger for at sikre, at den nødvendige bemanding er på plads til at klare de opgaver, der skal løses.

#3 Øget tilgængelighed af data

Data i ProMark kan slå igennem i andre systemlandskaber i virksomheden. Med integration til fx Exchange/Outlook bliver ferie, sygdom og andet fravær tilgængeligt for kolleger. Det giver bedre overblik og mulighed for at yde bedre service over for virksomhedens kunder.

#4 Fuld sporbarhed

Der er fuld sporbarhed gennem logning af data i systemet. Det betyder, at vi opfylder krav i forhold til EU’s persondataforordning (GDPR) og understøtter revisionsspor.

#5 Moderne brugergrænseflade

Feriehåndteringen kan – som meget andet ProMark-funktionalitet – ’pakkes ind’ i vores nye, moderniserede portalløsning, som optimerer processen for alle parter.