KUNDCASE: Dokka Fasteners

Mindre tidsåtgång och betydligt färre fel inom löneprocessen

Becketts Food - Bacon at its Best

Dokka Fasteners är en specialiserad tillverkare av fästelement för avancerade installationer. Till exempel, om en bult används i en aggressiv miljö med tuff miljö eller där luften innehåller höga salthalten, samt en hög belastning, kan en standardprodukt vara mindre lämplig. Fel kan komma att resultera i oproportionerliga skador och kostnader. Det är här Dokka Fasteners kommer in.

När tillverkare av vindkraftverk, borrar, kranar och stålkonstruktioner behöver fästelement, ställer de extremt höga krav på kvalitet i material och produktion.

Dokka Fasteners startade sin produktion i Dokka, Norge, 1970 och sysselsätter 115 personer. De är också representerade utanför Norge med ett säljkontor i Kolding, Danmark, och en fabrik i USA.

“ProMark har moderniserat återrapporteringen och eliminerat en mängd manuella rutiner. Vi har nu en realtidsöversikt av vem som jobbat med var, och när. ProMark är mycket användarvänligt och lätt att använda för produktionspersonalen!”.
– Grethe Rognstad, Personalkoordinator, Dokka Fasteners

Utmaningen

 • ^14 dagars ledtid på status av löner, övertid etc.
 • ^Krånglig och tidskrävande rapporteringsprocess
 • ^Oöverskådlighet i sjukfrånvaro, närvarotid och semestrar
 • ^Krävande skiftsystem som löpande ändras

Succékriterier

 • ^Ett användarvänligt system som är lätt att använda i fabriken
 • ^Snabba närvarostämplingar med online-validering
 • ^Lösning som kan hantera både tidredovisning och passersystem
 • ^Enkla registreringsterminaler med möjlighet att skriva ut sina egna rapporter
 • ^Direkt integration till lön

Funktionalitet

 • ^Implementering av tidredovisning
 • ^Integration med Aspect4 Lön
 • ^Registrering på terminaler i produktionen
 • ^Registrering på webbportal i administrationen
 • ^Passerkontroll

Förbättringar

 • ^Realtidsöverblick över bemanningen
 • ^Kontroll av företagets arbetsbelastning samt övertid
 • ^Bättre kvalitet i lön när manuella processer har automatiserats och tidsystemet är direkt integrerat med lönesystemet

Resultat

 • ^Tid för lönebearbetning och kontroll reduceras med 3-4 dagar i månaden
 • ^Antalet fel i lönebearbetningen minimeras dramatiskt
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.