KUNDECASE: Teknos

Digitalisering i en verden av maling

DLG logo

Teknos er en ledende, global leverandør av maling og overflatebehandlingsprodukter av høy kvalitet til industrien, bygg- og anleggsbransjen og forbrukere. Virksomheten har egen produksjon i en rekke land, inkludert Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Tyskland og England.

Teknos ble grunnlagt i 1948 og er en av Finlands største familieeide virksomheter.

Med aktiviteter i mer enn 20 land i Europa, Asia og USA har Teknos i dag nesten 1.800 ansatte verden over og en netto konsernomsetning på 384 mill. euro i 2017.

”Med en svært rask og fokusert implementering av ProMark har vi digitalisert våre overenskomster, avtaler og prosesser. Det har ikke bare forenklet våre arbeidsflyter, men har også økt kvaliteten av registreringene og gitt mer tid til andre oppgaver i HR-avdelingen.”
– Gitte Larsen, HR-sjef, Teknos

Utfordringen

 • ^For mange manuelle prosesser og for mye manuell administrasjon i relasjon til medarbeidernes registrering av arbeidstid
 • ^Unøyaktig registrering av fravær
 • ^Tidskrevende å svare på henvendelser rundt de manuelle tidsregistreringer

Suksesskriterier

 • ^Løsning som dekker 200 timelønnede produksjonsmedarbeidere og funksjonærer
 • ^Planlegging av arbeidstid for ca. 60 ansatte
 • ^Rask implementering av løsningen

Funksjonalitet

 • ^Komme/gå- og fraværsregistrering
 • ^Webportal til ledelsesoversikt og godkjenninger
 • ^Registrering via terminaler og mobilapp
 • ^Integrasjon til Outlook og lønnssystem
 • ^Nettbasert bemanningsplanlegging

Utbytte

 • ^Automatisert oppsamling av tid og fravær og dermed mere nøyaktige registreringer
 • ^Færre henvendelser fra medarbeiderne vedrørende registreringene
 • ^Redusert administrativ tid for ledere og HR-medarbeidere

Primære resultater

 • ^Mer jevne og enkle arbeidsflyter
 • ^Mer tid til andre oppgaver i HR-avdelingen
 • ^Besparelser i form av redusert overtid
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.