KUNDECASE: Coop Albertslund distributionscenter

Optimal kapasitetsstyring sikrer varer til tiden

DLG logo

Coop er Danmarks største detaljhandelsvirksomhet og driver butikk-kjedene Kvickly, SuperBrugsen, Dagli‘Brugsen og coop.dk og datterselskapene Irma A/S og Fakta A/S.

Coop er også det eldste detaljfirmaet i Danmark og eies av sine medlemmer. I januar 2013 ble Coop lagt sammen med FDB (Fellesforeningen for Danmarks kooperative foreninger).

Coop Danmark har, sammen med sine uavhengige foreninger, 1.200 butikker, et årlig omsetning på 54 milliarder DKK og ca. 40.000 ansatte..

”Takket være ProMarks Business Intelligence har vi blitt betydelig bedre til å tilpasse kapasiteten på vårt lager til dagens byrde, 4 uker fremover og i løpet av året. Dette betyr at vi kan få de ønskede varene ut til butikkene til rett tid – med minimal ressursbruk”.
– Lars Rowland Brandi, Planleggingssjef, Albertslund distribution centre, Coop Danmark A/S

Utfordringer

 • ^Vanskelig tilgjengelige data fra ikke-relaterte, delvis selvutviklede systemer med manuelle arbeidsflyter
 • ^Kapasiteten styres ut fra historisk baserte prognoser og personlige erfaringer frem til dagen før levering
 • ^Fare for feil i data og beslutninger

Suksesskriterier

 • ^Konsolidering av planleggingsdata
 • ^Økt automatisering slik at tiden blir brukt til å ta de riktige beslutningene, ikke til å få data frem
 • ^Bedre reaksjonsevne
 • ^Utjevning av belastning over dag, uke, måned og år

Funksjonalitet

 • ^Business Intelligence i ProMark med integrasjon til Analyzer og PowerBI. Dette kombinerer ProMark kubedata med andre kuber til både daglig oppfølging og langsiktet planlegging
 • ^Tidsregistrering med integrasjon til lønnssystem
 • ^ProMark bemanningsplanlegging
 • ^Registrering via webportal og terminaler

Utbytte

 • ^Data i realtid og dermed et faktabasert beslutningsgrunnlag
 • ^Bedre balanse mellom kapasitet og belastning på mellom og lang sikt
 • ^Bedre utnyttelse av medarbeidernes arbeidstid gjennom effektiv bemanningsplanlegging
 • ^Reduksjon av ikke-aktivitetsbaserte timer
 • ^Sentral planlegging

Primære resultater

 • ^Rask og fleksibel planlegging og replanlegging gjennom kontinuerlig overvåking og simulering
 • ^Mindre overtid blant lagermedarbeidere og færre standby ring
 • ^Spart tid i planleggingsfunksjonen
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.

”Tidligere tok det 2 medarbeidere 8 timer over flere dager å skaffe data fra 6 forskjellige systemer og dermed i forskjellige formater. Nå tar oppgaven 2 timer og skaper et bedre resultat”.
– Lars Rowland Brandi, planleggingssjef, Coop i Albertslund