Skal stempeluret genindføres?

Forstå høringsudkastet til det nye lovforslag om tidsregistrering.

Stempeluret er for længst gået af mode, men nu skal det måske genindføres på samtlige danske arbejdspladser i enten fysisk eller digital form.

Beskæftigelsesministeriet har sendt et udkast til et lovforslag i ekstern høring, som vil medføre en række væsentlige ændringer til bl.a. lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Lovforslaget vil bl.a. forpligte arbejdsgivere til at indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt tidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den faktiske daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder.

Lovforslaget er en respons på EU-Domstolens afgørelse fra 2019, der understreger vigtigheden af præcis tidsregistrering for at beskytte arbejdstagernes rettigheder. Dette skridt er nødvendigt for at sikre overholdelsen af arbejdstidsbestemmelserne i Arbejdstidsdirektivet. Selvom dommen krævede indførelsen af et sådant registreringssystem, angav den ikke nøjagtige detaljer om implementeringen, hvilket giver medlemslandene skønsmæssig beføjelse i overensstemmelse med EU-reglerne. Som medlem af EU er Danmark forpligtet til at efterkomme denne afgørelse og justere national lovgivning i overensstemmelse hermed.

Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe dig med at forstå det nye lovforslag:

Hvad er formålet med lovforslaget?
Hvad indebærer registrering af daglig arbejdstid?
Er der undtagelse til kravet om tidsregistrering?
Hvor længe skal data opbevares?
Hvem skal have adgang til tidsregistreringsdata?
Hvornår træder lovforslaget forventeligt i kraft?
Hvad er konsekvensen ved ikke at overholde loven?
Hvad sker der nu?

ProMark Essentials – din fremtidssikrede og lovpligtige løsning

ProMark kan hjælpe din virksomhed med at overholde kravene til tidsregistrering.

Vores løsning tilbyder en objektiv, pålidelig og effektiv måde at registrere og dokumentere medarbejdernes faktiske arbejdstid på, samtidig med at den opfylder alle kravene i lovgivningen om dataopbevaring og -sikkerhed.

Vores intuitive mobilapp eller webportal gør det nemt for både arbejdsgivere og medarbejdere at tilpasse sig de nye regler med funktioner til registrering af mødt/gået, afvigelser og fravær samt notifikationer og rapportering. Og I kan nemt skalere op eller ned i takt med at jeres behov ændres.

Kontakt os i dag for en demo og snak om priser.