CASE STUDY: Coop Albertslund distributionscenter

Optimal kapacitetsstyring sikrer varer til tiden

DLG logo

Coop er Danmarks største detailvirksomhed og driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og coop.dk samt datterselskaberne Irma A/S og Fakta A/S.

Coop er også den ældste detailvirksomhed i Danmark og er ejet af medlemmerne. I januar 2013 blev Coop lagt sammen med foreningen FDB (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger).

Coop Danmark har sammen med de selvstændige brugsforeninger 1.200 butikker, en årlig omsætning på 54 milliarder kr. og ca. 40.000 medarbejdere.

“Takket være ProMarks Business Intelligence er vi blevet markant bedre til at tilpasse bemandingen på vores lager til belastningen på dagen, 4 uger frem og i løbet af året. Det betyder, at vi får de ønskede varer ud til butikkerne på det rigtige tidspunkt – med minimal anvendelse af ressourcer”.
– Lars Rowland Brandi, Planlægningschef, Albertslund Distributionscenter, Coop Danmark A/S

Udfordringen

 • ^Svært tilgængelige data fra usammenhængende, delvist selvopfundne systemer med manuelle arbejdsgange
 • ^Kapacitet styres ud fra historisk baserede forecasts og personlige erfaringer helt frem til dagen før levering
 • ^Risiko for fejl i data og beslutninger

Succeskriterier

 • ^Konsolidering af planlægningsdata
 • ^Øget automatisering så tiden bruges på at træffe de rigtige beslutninger, ikke på at skaffe data
 • ^Bedre reaktionsevne
 • ^Belastningsudjævning over dagen, ugen, måneden og året

Funktionalitet

 • ^Business Intelligence i ProMark med integration til Analyzer og PowerBI. Hermed kombineres ProMark kubedata med andre kuber til både daglig opfølgning og langsigtet planlægning
 • ^Tidsregistrering med integration til lønsystem
 • ^ProMark bemandingsplanlægning
 • ^Registrering via webportal og terminaler

Udbytte

 • ^Data i realtid og dermed et faktabaseret beslutningsgrundlag
 • ^Bedre balance mellem kapacitet og belastning på mellem og langt sigt
 • ^Bedre udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid gennem effektiv bemandingsplanlægning
 • ^Nedbringelse af ikke-aktivitetsbaserede timer
 • ^Central planlægning

Primære resultater

 • ^Hurtig og fleksibel planlægning og replanlægning gennem løbende overvågning og simulering
 • ^Mindre overarbejde blandt lagermedarbejdere og færre tilkald
 • ^Sparet tid i planlægningsfunktionen
w

Tal med en ekspert

Hør mere om hvordan ProMark kan hjælpe med at optimere arbejdsstyrken, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for at få en introduktion.

”Tidligere tog det 2 medarbejdere 8 timer over flere dage at skaffe data fra 6 forskellige systemer og dermed i forskellige formater. Nu tager øvelsen 2 timer og skaber et bedre resultat”.
– Lars Rowland Brandi, Planlægningschef, Coop Albertslund